Thông tin đào tạo

02:36 PM 05/03/2018  |  Lượt xem: 111

Viện tim mạch nhận đào tạo các Nghiên cứu sinh tại bộ môn Nội tim mạch.

Chúng tôi liên kết đào tạo các đối tượng học Chuyên khoa II, Chuyên khoa I và các chương trình đào tạo liên tục về tim mạch theo kế hoạch của Bệnh viện trung ương quân đội 108- Viện y dược học lâm sàng 108.