Phương pháp nghiên cứu khoa học

03:56 PM 10/12/2017  |  Lượt xem: 70

     Ths. Bs Nguyễn Tiến Đông đã tập hợp một số kiến thức về phương pháp nghiên cứu và thống kê y học để viết thành một bản thảo ngắn gọn các hiểu biết cơ bản nhất của bản thân về nghiên cứu trong y học.

    Mong rằng bài viết cung cấp được một số khái niệm cho các bạn bác sĩ trẻ mới bước vào nghiên cứu khoa học.

Download tại đây